Organizacja pogrzebu

W trakcie pojedynczej wizyty w jednym z biur naszej firmy, zorganizujemy kompleksową usługę pogrzebową, zwieńczoną dostojną ceremonią, w dowolnym rytuale religijnym, na każdym, dowolnie wskazanym cmentarzu komunalnym oraz parafialnym na terenia miasta Wałbrzych, Szczawno-Zdrój, Boguszów-Gorce, jak i całego kraju. Wspólnie przejdziemy przez złożony proces organizacji pochówku, mając na uwadze każdy, poszczególny jego element, gwarantując Państwu pewność, że wszystko jest należycie dopilnowane.

Jesteś tutaj: Oferta Organizacja pogrzebu

Po dostarczeniu nam podstawowego dokumentu stwierdzającego zgon - karty zgonu, w Państwa imieniu złożymy stosowny wniosek w Urzędzie Stanu Cywilnego, gdzie otrzymamy odpis skrócony aktu zgonu. Następnie zarezerwujemy termin pochówku zarówno u administratora wybranego cmentarza jak i u ceremoniarza (księdza lub mistrza ceremonii), po czym wykonamy klepsydry i nekrologi.

Zajmiemy się wszelkimi niezbędnymi pracami kamieniarskimi, związanymi z demontażem nagrobka lub płyty nagrobnej, wypisaniem danych osoby zmarłej na tablicy, jak i grabarskimi - wykopaniem grobu lub zbudowaniem murowanego grobowca. Jeżeli nie dysponujecie Państwo rodzinnym grobem, wskażemy dostępne możliwości wyboru najbardziej dogodnego miejsca. Pomożemy w jego wyborze, kierując się Państwa wymaganiami.

Jeżeli zdecydujecie się Państwo na pochówek urnowy, zorganizujemy pożegnanie przed kremacją i samą kremację. Wybierzemy wszelkie niezbędne akcesoria, w tym odpowiednią trumnę lub urnę.

Ciało osoby zmarłej przechowamy w chłodni do dnia pogrzebu lub kremacji, następnie wykonamy pełną kosmetykę pośmiertelną oraz ubierzemy w odzież nam dostarczoną lub zakupioną w naszej firmie.

Z bogatego katalogu florystycznego wybierzemy wieńce, wiązanki i wszelkie inne kwiaty, które dostarczymy w dniu pogrzebu do kaplicy.

W celu przyznania zasiłku pogrzebowego, przygotujemy i skompletujemy wszelkie dokumenty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Wojskowego Biura Emerytalnego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Służby Więziennej oraz innych, a więc wszelką organizacją pogrzebu, od początku do końca, w Państwa imieniu zajmiemy się my.